ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

เว็บไซต์ survey.kru.ac.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร?

เว็บไซต์ http://survey.kru.ac.th เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านงานวิจัยเชิงสำรวจ/งานวิจัยสถาบัน ที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้หรือไม่?
 • ไม่จำเป็น, หากท่านเป็นผู้เยี่ยมชมทั่วไป
 • จำเป็น, หากท่านต้องการดูข้อมูลเชิงลึก (อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมเนื้อหา)
จะแชร์ลิงก์หรือ QRcode ของแบบสอบถามออนไลน์ ได้อย่างไร

เมื่อต้องการแชร์แบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สามารถทำได้โดย

ไปที่เมนู ‘แบบสอบถาม’ —> คลิกเลือกแบบสอบถาม —> กดที่รูปสัญลักษณ์ ของสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแชร์แบบสอบถามได้ทันที

ค้นหาข้อมูลจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม หรือรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ได้อย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่ต้องการ (จำนวน/รายชื่อ) ได้โดย

เปิดหน้าแรก คลิกที่ปุ่ม ‘สถิติการตอบกลับ’ หรือไปที่เมนู ‘ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติที่ปรากฏในเว็บไซต์ เป็นข้อมูลที่อัปเดตหรือไม่?

ข้อมูลสถิติที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ส่วนใหญ่แสดงผลแบบเรียลไทม์ อัพเดตข้อมูลทุกครั้งเมื่อเปิดหน้าเพจ หรือเมื่อกดปุ่ม 'refresh' ยกเว้น ข้อมูลบางประเภทที่ไม่สามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ได้ จะแสดง'วันที่และเวลา' กำกับไว้ใต้ข้อมูลนั้น ดังตัวอย่าง

Line Offcial Account @KruSurvey และ @SART มีไว้ใช้งานด้านใด/แตกต่างกันอย่างไร?

บัญชี Line Offcial Account เป็นช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถาม ขอรับข้อมูล หรือติดตามงานการให้บริการต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดย

@KruSurvey เป็นบัญชีที่สามารถสนทนา โต้ตอบ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้รับบริการโดยโปรแกรมอัตโนมัติ (Bot/Chat Bot)

@SART เป็นบัญชีที่ดูแลโดยแอดมินระบบ สามารถโทรฯ สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรง

สัญลักษณ์ 💬 ที่มุมขวามือด้านล่าง คืออะไร

เป็นปุ่มกด สำหรับใช้สอบถาม หรือขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดย

จะได้รับการตอบกลับจาก'แอดมิน'ทันที หากเป็นช่วงวันและเวลาราชการ
จะได้รับการตอบกลับจากระบบ'อัตโนมัติ (บอต)' ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: สัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฎเมื่อท่านเปิดเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ระบบภาวะการมีงานทำ

เข้าสู่ระบบ (Log in) ไม่ได้ เป็นเพราะอะไร?

การเข้าสู่ระบบ (Log in) ไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
1. กรอก Username และ Password ไม่ถูกต้อง
: Username คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, Password คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา

2. บัณฑิตมีสถานะทางทะเบียน เป็นผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
: ให้ตรวจสอบสถานะของตนเองได้ ที่นี่
กรณีพบชื่อ แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ

จะตรวจสอบสถานะการตอบแบบสอบถามของบัณฑิตได้อย่างไร?

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม สามารถตรวจสอบสถานะการตอบแบบสอบถามรวมถึงรายชื่อบัณฑิตที่ตอบ/ยังไม่ตอบแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. จากเว็บไซต์ระบบภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่
2. จากเว็บไซต์ Survey คลิกที่นี่

เพราะอะไรบัณฑิตจึงมีสถานะ "ไม่ตอบ" แบบสอบถาม ทั้งที่บัณฑิตยืนยันว่าเข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบแล้ว?

: ระบบจะไม่เปลี่ยนสถานะของบัณฑิต เกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังนี้

1. ไม่ได้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว
2. กรอกข้อมูลที่จำเป็น (*) ไม่ครบถ้วน

เพราะอะไร จึงไม่แสดงข้อมูลสถานที่ทำงานของบัณฑิต

ด้วยต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว (privacy) ของข้อมูลบัณฑิต ดังนั้น ผู้เยี่ยมชมทั่วไปจะไม่พบข้อมูลดังกล่าวปรากฏในเว็บไซต์ หากอาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม ประสงค์รับข้อมูล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

 • ไปที่เมนู 'ช่วยเหลือ' และเลือก 'ติดต่อเรา' โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการติดต่อ
 • ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ คลิกที่นี่

หมายเหตุ : จะได้รับข้อมูลสถานที่ทำงานของบัณฑิต ก็ต่อเมื่อบัณฑิตได้กรอกข้อมูลในระบบ/ตอบแบบสอบถาม'ภาวะการมีงานทำ' ไว้แล้ว

'หลักสูตร' จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับบัณฑิตได้หรือไม่?

ได้, แต่ต้องใช้แบบสอบถามฉบับปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562)

 • ดาวน์โหลดได้ที่นี่  doc | PDF
 • ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามผ่าน 'ระบบออนไลน์' เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต

จะมีการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์สำหรับผู้ใช้บัณฑิต หรือไม่/เมื่อไร?

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF แบบออนไลน์ โดยพัฒนาร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งในการจัดทำระบบดังกล่าว ต้องคำนึงถึง

1.ความถูกต้องของข้อมูล
: บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และมีสถานะทำงานแล้วและมีนายจ้าง/หัวหน้างาน (ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

2.การพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บัณฑิต
: จะต้องมีระบบยืนยันผู้ตอบแบบสอบถามว่า เป็นนายจ้าง/หัวหน้างาน ของบัณฑิตผู้นั้นจริง

การพัฒนาระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF แบบออนไลน์ คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร?
  • เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตสามารถทำแบบประเมินฯได้สะดวกขึ้นผ่านออนไลน์
  • ขณะนี้อยู่ในขั้นการพัฒนา/การปรับเปลี่ยน/แก้ไขประเด็นคำถามของแบบประเมินให้เป็นปัจจุบัน โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหลักสูตร ก่อนดำเนินการในส่วนอื่นๆต่อไป
'หลักสูตร' จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้บัณฑิตต่อไปได้หรือไม่

ได้, หลักสูตรสามารถเลือกวิธีการที่สะดวกในการเก็บข้อมูล แต่ต้องใช้แบบสอบถามฉบับปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565)

 • ดาวน์โหลดได้ ที่นี่
 • ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือนโยบายจากผู้บริหาร สถาบันวิจัยฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ


เรื่องล่าสุด


ช่องทางการติดต่อใหม่