แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แชร์หน้านี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สำเร็จการศึกษา

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นแบบสอบถามที่มีข้อคำถามต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน สถานะการได้งานทำ สถานที่ทำงาน ความต้องการศึกษาต่อ เป็นต้น บัณฑิตตอบแบบสอบถามได้ทันทีโดยกดปุ่มด้านล่าง หรือสแกน QRcode

เว็บไซต์ : http://its.kru.ac.th/employ/
**แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ doc | PDF
คู่มือการใช้งานระบบ | สอบถาม/แจ้งปัญหาแชร์หน้านี้