แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา

แชร์หน้านี้

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามนักศึกษาทุกชั้นปี ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน กำหนดประเด็นที่สอบถามในด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดการข้อร้องเรียน ที่ดำเนินการโดยหลักสูตร นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามได้ทันทีโดยกดปุ่มด้านบน หรือสแกน QRcode


questionnaire


แชร์หน้านี้